Go to Contents

Organizing Committee

Headquarters

108-27, Olympic-ro, Daegwallyeong-myeon, Pyeongchang-gun, Gangwon-do 25347, Republic of Korea 108-27 Tel: +82-33-350-2018
Headquarters The PyeongChang Organizing Committee for the 2018 Olympic and Paralympic Winter Games 108-27, Olympic-ro, Daegwallyeong-myeon, Pyeongchang-gun, Gangwon-do 25347, Republic of Korea 108-27 Headquarters The PyeongChang Organizing Committee for the 2018 Olympic and Paralympic Winter Games 108-27, Olympic-ro, Daegwallyeong-myeon, Pyeongchang-gun, Gangwon-do 25347, Republic of Korea 108-27

Gangneung Office

17-3, Gyodonggwangjang-ro 100beon-gil, Gangneung-si, Gangwon-do, Republic of Korea Tel: Tel: +82-33-350-5157
Gangneung Office 17-3, Gyodonggwangjang-ro 100beon-gil, Gangneung-si, Gangwon-do, Republic of Korea Gangneung Office 17-3, Gyodonggwangjang-ro 100beon-gil, Gangneung-si, Gangwon-do, Republic of Korea

Seoul Office

69, Baekjegobun-ro, Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea Tel:+82-2-2076-2018
Seoul Office 69, Baekjegobun-ro, Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea Seoul Office 69, Baekjegobun-ro, Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea
Back Top